Thứ năm, ngày 17 tháng 10 năm 2019
Tel: (84 - 4) 3747 1748 / 3747 1029 - Fax: (84 - 4) 3747 4913 - E-mail: dientubqd@gmail.com

Xuân sớm trên đồn Biên phòng Ba Sơn

go top