Cao Bằng là tỉnh miền núi biên giới nằm ở phía đông bắc của Tổ quốc, có đường biên giới giáp với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) nên tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng cả về chính trị, kinh tế, quốc phòng-an ninh (QP-AN) của Quân khu 1 và cả nước. Trải qua 67 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đùm bọc, che chở, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh nhà. Lực lượng vũ trang (LLVT) Cao Bằng đã không ngừng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, trung thành của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Trong cách mạng Tháng 8 năm 1945, Cao Bằng là một trong những tỉnh giành được chính quyền sớm nhất.  Sau kháng chiến toàn quốc nổ ra, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, căn cứ vào quyết định của Chính phủ (tháng 3-1947), ngày 15-4-1947, Tỉnh đội bộ dân quân (nay là Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng) được thành lập, đánh dấu bước phát triển mới của quá trình tổ chức và xây dựng LLVT địa phương. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp,  LLVT Cao Bằng vừa chiến đấu, vừa xây dựng, từng bước trưởng thành, là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân kháng chiến giết giặc lập công. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân Cao Bằng đã góp sức mình làm nên chiến thắng vẻ vang trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Lực lượng thanh niên xung phong vào bộ đội cầm súng chiến đấu lên tới 7.100 người, chiến đấu 1.047 trận đánh lớn, nhỏ, tiêu diệt 8.484 tên địch, bắt 3.143 tên, làm bị thương 119 tên, gọi hàng 61 tên, phá hủy 208 xe cơ giới, 8 xe tăng, 181 khẩu súng đại bác, bắn rơi 5 chiếc máy bay (rơi tại chỗ 2 chiếc), thu hàng ngàn tấn quân trang, quân dụng góp phần quan trọng vào chiến thắng Biên Giới, giải phóng Cao Bằng ngày 3-10-1950 và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7-5-1954.

Lực lượng vũ trang tỉnh Cao Bằng tại Lễ phát động thi đua cao điểm “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cao Bằng là tỉnh hậu phương của miền bắc xã hội chủ nghĩa. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, thực hiện khẩu hiệu “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, tất cả vì miền Nam ruột thịt”, Cao Bằng đã tích cực huy động sức người, sức của chi viện cho cách mạng miền Nam. Hơn 3 vạn thanh niên trai, gái đã xung phong lên đường vào nam chiến đấu, góp phần cùng cả nước đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, LLVT và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã tiến hành thắng lợi cuộc chiến tranh bảo vệ Biên giới phía Bắc năm 1979, giữ vững chủ quyền Biên giới quốc gia, thực hiện sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tỉnh giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về QP-AN.

Trải qua 67 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT địa phương đã viết nên truyền thống “Đoàn kết, sáng tạo, tự lực tự cường, trường thành, quyết thắng” và được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: 01 Huân chương Sao vàng, 02 Huân chương Hồ Chí Minh, 65 Huân chương độc lập các hạng, 118 Huân chương Quân công các hạng, 02 Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba, 31.045 Huân chương chiến công, Huân chương Quân công, Huân chương độc lập, Huân, huy chương kháng chiến, Huân chương lao động cho các tập thể và cá nhân thuộc LLVT tỉnh. Và đặc biệt có 46 đơn vị và 24 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Bước vào thời kỳ đổi mới, nhận thức rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ, LLVT tỉnh đã tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, sẵn sàng đối phó thắng lợi với mọi tình huống có thể xảy ra. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Quán triệt sâu sắc và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 765-NQ/QUTƯ của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân khu về “lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Chỉ thị 33-CT/TU ngày 02/05/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với nhiệm vụ xây dựng cơ quan quân sự địa phương các cấp vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng LLVT có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tích cực bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền của cơ quan quân sự các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quốc phòng-quân sự địa phương. Xây dựng lực lượng thường trực ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, quan tâm tạo nguồn phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu trị an các cấp; Thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT và tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Chỉ thị 317-CT/QUTƯ của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng cơ sở chính trị địa bàn, tham gia xóa đói giảm nghèo và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội… góp phần xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bài, ảnh: HOÀNG HỮU